Adatvédelem

A DéGa Műszaki Szolgáltató Kft. mint adatkezelő kijelenti, hogy a rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az adatok gépi feldolgozása során az egyének védelméről sóló 1998. évi VI. törvény, illetve a 2003. évi XLVIII. törvénnyel módosított, a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény, valamint az Európai Unió vonatkozó rendelkezéseit (GDPR) maradéktalanul betartva, titkosan kezeli. Kijelenti továbbá, hogy rendelkezésére bocsátott személyes adatokat az adatok tulajdonosénak kifejezett jóváhagyó hozzájárulása nélkül semmilyen körülmények között nem teszi más számára hozzáférhetővé, kivéve a jogszabályi kötelezés, illetve a hatósági eljárás eseteit.

Mindemellett ezen személyes adatok a DéGa Műszaki Szolgáltató Kft. rendelkezésére bocsátásával az adatok birtokosa hozzájárul ahhoz, hogy cégünk azokat a cég által nyújtott szolgáltatások minőségének javítása, valamint kapcsolattartás céljára nyilvántartsa és kezelje.

A DéGa Műszaki Szolgáltató Kft. kötelezi magát a rendelkezésére bocsátott személyes adatok biztonságos kezelésére, valamint arra, hogy az adatokat harmadik fél részére csak az adat tulajdonosának beleegyezésével adja át, továbbá a kiszolgáltatott adatok közlésével egyidejűleg felhívja a harmadik fél figyelmét az adatok kezelésére vonatkozó jogszabályok maradéktalan betartására.

Adatvédelem | Minden jog fenntartva © DéGa Műszaki Szolgáltató Kft.